Seyahat (Sağlık) Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden kişilerin yurt dışı seyahatleri sırasında karşılaşabilecekleri acil sağlık problemlerini poliçe ve özel şartlarda yazılı limitlere kadar teminat altına alır. Teminat, seçilen alternatife göre genişletilebilir.

Standart Teminat
Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Tıbbı Yardım
Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Hdi, Neova, Gulf Sigorta; sigortalının ayakta ve yatarak tedavi masraflarını ilgili doktorun yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere poliçede yazılı limitler dahilinde ödeyecektir.
sigorta süresince geçerli olan bu teminata herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.


Acil Diş Teminatı
Sigortalının yurtdışı seyahati esnasında ortaya çıkabilecek akut diş rahatsızlıklarına ilişkin doktor müdahalesi gerektirecek durumlar için; Hdi, Neova, Gulf Sigorta, sadece acil ağrının giderilmesi için yapılan acil diş tedavisi sonucu ortaya çıkacak masrafları poliçede yazılı limit dahilinde karşılayacaktır.


Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Sigortalının Nakli
Sigortalının aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve Hdi, Neova, Gulf Sigorta’nın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine naklini organize edecek ve nakil masraflarını poliçede yazılı limitler dahilinde ödeyecektir.
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil ancak, Sigortalının ilk gitmiş olduğu tıbbi merkezde yapılacak tedavi için gerekli tıbbi ekip veya ekipman yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun tıbbi rapor düzenlemesi gerekmektedir.
Hava ambulans hizmetine ancak Hdi, Neova, Gulf Sigorta doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.


Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakil
Hdi, Neova, Gulf Sigorta, ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda Sigortalının daimi ikametgah ülkesine naklini sağlayacak ve ilgili nakil masraflarını ödeyecektir.
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi uçmaya müsait olup olmadığını ya da ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; bedensel zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (tarifeli uçuş, sedyeli uçuş, hava ambulansı gibi) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir.
Hava ambulans hizmetine ancak Hdi, Neova, Gulf Sigorta doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.


Vefat Eden Sigortalının Nakli
Sigortalının seyahati esnasında vefat etmesi durumunda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, cenazenin sigortalının daimi ikametgah ülkesine nakli için gerekli organizasyonu sağlayarak cenazenin uluslararası tıbbi şartlara uygun bir şekilde taşınabilmesi için gerekli tabutu da temin ederek cenazenin nakil masraflarını poliçede yazılı bedel dahilinde ödeyecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamında değildir. Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.


Acil Mesajların İletimi/Tıbbı Bilgi Ve Danışmanlık
Sigortalının karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Hdi, Neova, Gulf Sigorta Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Hdi, Neova, Gulf Sigorta Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.


Geniş Teminat
Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Tıbbı Yardım
Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Hdi, Neova, Gulf Sigorta; sigortalının ayakta ve yatarak tedavi masraflarını ilgili doktorun yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere poliçede yazılı limitler dahilinde ödeyecektir.
Sigorta süresince geçerli olan bu teminata herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.


Acil Diş Teminatı
Sigortalının yurtdışı seyahati esnasında ortaya çıkabilecek akut diş rahatsızlıklarına ilişkin doktor müdahalesi gerektirecek durumlar için; Hdi, Neova, Gulf Sigorta, sadece acil ağrının giderilmesi için yapılan acil diş tedavisi sonucu ortaya çıkacak masrafları poliçede yazılı limit dahilinde karşılayacaktır.


Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Sigortalının Nakli
Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ nin doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine naklini organize edecek ve nakil masraflarını poliçede yazılı limitler dahilinde ödeyecektir.
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil ancak, sigortalının ilk gitmiş olduğu tıbbi merkezde yapılacak tedavi için gerekli tıbbi ekip veya ekipman yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun tıbbi rapor düzenlemesi gerekmektedir.
Hava ambulans hizmetine ancak Hdi, Neova, Gulf Sigorta doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.


Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakil
Hdi, Neova, Gulf Sigorta, ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda Sigortalının daimi ikametgah ülkesine naklini sağlayacak ve ilgili nakil masraflarını ödeyecektir.
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi uçmaya müsait olup olmadığını ya da ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (tarifeli uçuş, sedyeli uçuş, hava ambulansı gibi) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir.
Hava ambulans hizmetine ancak Hdi, Neova, Gulf Sigorta doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.


Vefat Eden Sigortalının Nakli
Sigortalının seyahati esnasında vefat etmesi durumunda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, cenazenin sigortalının daimi ikametgah ülkesine nakli için gerekli organizasyonu sağlayarak cenazenin uluslararası tıbbi şartlara uygun bir şekilde taşınabilmesi için gerekli tabutu da temin ederek cenazenin nakil masraflarını poliçede yazılı bedel dahilinde ödeyecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamında değildir. Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.


Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması
Sigortalının seyahati esnasında acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle seyahatini uzatmak zorunda kalması durumunda ve bu durumun doktor raporu ile belgelenmesi halinde Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalının azami otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) poliçe üzerinde belirtilen limit dahilinde karşılayacaktır. Konaklamanın yapılacağı otel Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından belirlenir.


Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati
Sigortalının seyahati esnasında poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalının belirleyeceği bir aile bireyinin hastanenin bulunduğu yere seyahatini organize edecek ve seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır.


Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması
Sigortalının seyahati esnasında poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, sigortalının belirleyeceği bir aile bireyinin konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) poliçe üzerinde belirtilen limit dahilinde karşılayacaktır. Konaklamanın yapılacağı otel Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından belirlenir.


Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati
Sigortalının oturduğu ülkede ikamet eden Sigortalının yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) ölümü ile sonuçlanan durumlarda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalının Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir.
Sigortalı geri dönüş sonrasında, öngörülmeyen dönüşe yol açan durumu resmi bir evrak ile belgelendirmelidir.
Bu menfaat, sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.
Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati
Sigortalının evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde bulunması gerektiği durumlarda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalının Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir.
Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ye ibraz etmesi gereklidir. (İtfaiye raporu, polis raporu gibi). Bu menfaat, sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.


Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması
Hdi, Neova, Gulf Sigorta, raporların hazırlanmasında Sigortalıya yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır.
Bagajın bulunması halinde Hdi, Neova, Gulf Sigorta söz konusu bagajı Daimi İkametgaha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.
Tarifeli Bagaj Kaybı, Zarar Görmesi, Çalınması
Yurtdışı tarifeli uçuşlarda “check-in” işleminden geçmiş (IATA) bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Hdi, Neova, Gulf Sigorta’nın belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile poliçede belirtilen limit dahilinde ödeme yapılacaktır
Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu Hdi, Neova, Gulf Sigorta’nın ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutarından düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu Hdi, Neova, Gulf Sigorta’dan alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.
Para, mücevher, kredi kartı, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera v.b. elektronik eşyalar, dizüstü bilgisayar, özel doküman, pul ve benzeri eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır.
Gecikmeli Bagaj
Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalıya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orijinal faturalarını Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ya göndermesi koşuluyla poliçede belirtilen limit dahilinde ödeme yapılacaktır.


Ceza Davalarında Kefalet İçin Avans Ödeme
Hdi, Neova, Gulf Sigorta, yurt dışındaki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigortalıdan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.
Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalının yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ye ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir.
Bahsi geçen avans ödemesi, Sigortalıya Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından verilmiş bir kredi olarak değerlendirilecektir. Sigortalı, kendisine karşı bir dava açılmamışsa veya açılan davanın neticesinde beraat etmişse, kendisine ödenen avansı derhal Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ya geri ödemekle yükümlüdür. Mahkemenin Sigortalıyı mahk»m etmesi halinde, mahkeme kararının bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde sigortalı kendisine ödenen avansı Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ye geri ödemekle yükümlüdür. Her durumda, sigortalı kendisine ödenen avansı ödenme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ye geri ödemekle yükümlüdür.
Kefalet Avansı, suçla ilgili ve motorlu araç kullanırken meydana gelen durumları kapsamaz. Bu menfaat kapsamındaki azami tutar poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlı olarak belirtilmiştir.


İlaç Gönderilmesi Organizasyonu
Hdi, Neova, Gulf Sigorta, ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir. Azami 5 Kg. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları ise Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından karşılanacaktır.


Acil Mesajların İletimi/Tıbbı Bilgi ve Danışmanlık
Sigortalının talebi üzerine Hdi, Neova, Gulf Sigorta, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak Sigortalının ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.
Sigortalının karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Hdi, Neova, Gulf Sigorta Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Hdi, Neova, Gulf Sigorta Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.

Geniş Teminat
Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Tıbbı Yardım
Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Hdi, Neova, Gulf Sigorta; sigortalının ayakta ve yatarak tedavi masraflarını ilgili doktorun yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere poliçede yazılı limitler dahilinde ödeyecektir.
Sigorta süresince geçerli olan bu teminata herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.


Acil Diş Teminatı
Sigortalının yurtdışı seyahati esnasında ortaya çıkabilecek akut diş rahatsızlıklarına ilişkin doktor müdahalesi gerektirecek durumlar için; Hdi, Neova, Gulf Sigorta, sadece acil ağrının giderilmesi için yapılan acil diş tedavisi sonucu ortaya çıkacak masrafları poliçede yazılı limit dahilinde karşılayacaktır.


Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Sigortalının Nakli
Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ nin doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine naklini organize edecek ve nakil masraflarını poliçede yazılı limitler dahilinde ödeyecektir.
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil ancak, sigortalının ilk gitmiş olduğu tıbbi merkezde yapılacak tedavi için gerekli tıbbi ekip veya ekipman yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun tıbbi rapor düzenlemesi gerekmektedir.
Hava ambulans hizmetine ancak Hdi, Neova, Gulf Sigorta doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.


Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakil
Hdi, Neova, Gulf Sigorta, ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda Sigortalının daimi ikametgah ülkesine naklini sağlayacak ve ilgili nakil masraflarını ödeyecektir.
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi uçmaya müsait olup olmadığını ya da ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (tarifeli uçuş, sedyeli uçuş, hava ambulansı gibi) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir.
Hava ambulans hizmetine ancak Hdi, Neova, Gulf Sigorta doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.


Vefat Eden Sigortalının Nakli
Sigortalının seyahati esnasında vefat etmesi durumunda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, cenazenin sigortalının daimi ikametgah ülkesine nakli için gerekli organizasyonu sağlayarak cenazenin uluslararası tıbbi şartlara uygun bir şekilde taşınabilmesi için gerekli tabutu da temin ederek cenazenin nakil masraflarını poliçede yazılı bedel dahilinde ödeyecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamında değildir. Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.


Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması
Sigortalının seyahati esnasında acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle seyahatini uzatmak zorunda kalması durumunda ve bu durumun doktor raporu ile belgelenmesi halinde Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalının azami otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) poliçe üzerinde belirtilen limit dahilinde karşılayacaktır. Konaklamanın yapılacağı otel Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından belirlenir.


Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati
Sigortalının seyahati esnasında poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalının belirleyeceği bir aile bireyinin hastanenin bulunduğu yere seyahatini organize edecek ve seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır.
Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması
Sigortalının seyahati esnasında poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, sigortalının belirleyeceği bir aile bireyinin konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) poliçe üzerinde belirtilen limit dahilinde karşılayacaktır. Konaklamanın yapılacağı otel Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından belirlenir.


Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati
Sigortalının oturduğu ülkede ikamet eden Sigortalının yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) ölümü ile sonuçlanan durumlarda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalının Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir.
Sigortalı geri dönüş sonrasında, öngörülmeyen dönüşe yol açan durumu resmi bir evrak ile belgelendirmelidir.
Bu menfaat, sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.


Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati
Sigortalının evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde bulunması gerektiği durumlarda Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalının Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir.
Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ye ibraz etmesi gereklidir. (İtfaiye raporu, polis raporu gibi). Bu menfaat, sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.


Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması
Hdi, Neova, Gulf Sigorta, raporların hazırlanmasında Sigortalıya yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır.
Bagajın bulunması halinde Hdi, Neova, Gulf Sigorta söz konusu bagajı Daimi İkametgaha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.


Tarifeli Bagaj Kaybı, Zarar Görmesi, Çalınması
Yurtdışı tarifeli uçuşlarda “check-in” işleminden geçmiş (IATA) bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Hdi, Neova, Gulf Sigorta’nın belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalıya poliçe üzerinde belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır.
Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu Hdi, Neova, Gulf Sigorta’nın ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutarından düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu Hdi, Neova, Gulf Sigorta’dan alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.
Para, mücevher, kredi kartı, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera v.b. elektronik eşyalar, dizüstü bilgisayar, özel doküman, pul ve benzeri eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır.


Gecikmeli Bagaj
Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Sigortalıya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orijinal faturalarını Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ya göndermesi koşuluyla poliçe üzerinde belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır.


Ceza Davalarında Kefalet İçin Avans Ödeme
Hdi, Neova, Gulf Sigorta, yurt dışındaki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigortalıdan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.
Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalının yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ye ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir.
Bahsi geçen avans ödemesi, Sigortalıya Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından verilmiş bir kredi olarak değerlendirilecektir. Sigortalı, kendisine karşı bir dava açılmamışsa veya açılan davanın neticesinde beraat etmişse, kendisine ödenen avansı derhal Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ya geri ödemekle yükümlüdür. Mahkemenin Sigortalıyı mahk»m etmesi halinde, mahkeme kararının bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde sigortalı kendisine ödenen avansı Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ye geri ödemekle yükümlüdür. Her durumda, sigortalı kendisine ödenen avansı ödenme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ye geri ödemekle yükümlüdür.
Kefalet Avansı, suçla ilgili ve motorlu araç kullanırken meydana gelen durumları kapsamaz. Bu menfaat kapsamındaki azami tutar poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlı olarak belirtilmiştir.


İlaç Gönderilmesi Organizasyonu
Hdi, Neova, Gulf Sigorta, ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir. Azami 5 Kg. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları ise Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından karşılanacaktır.


Acil Mesajların İletimi/Tıbbı Bilgi ve Danışmanlık
Sigortalının talebi üzerine Hdi, Neova, Gulf Sigorta, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak Sigortalının ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.
Sigortalının karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Hdi, Neova, Gulf Sigorta Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Hdi, Neova, Gulf Sigorta Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.


Ek Teminatlar
Overbooking Nedeniyle Gecikme
Sigortalı yurtdışındayken, tarifeli uçak seferlerinde havayolu Hdi, Neova, Gulf Sigorta’nın uçaktaki yerlerden fazla satış yapması sebebi ile Sigortalının seyahate çıkışı 6 saatten fazla gecikirse, orijinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla Hdi, Neova, Gulf Sigorta Sigortalıya poliçede belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır.


Seyahatin İptali
Sigortalının seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla, tur başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, aşağıda yazılı hallere bağlı olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması durumunda poliçe yazılı teminat limitleri çerçevesinde tazmin edilmektedir;
Ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastalık, sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin hastaneye yatırılması gerekirse (doktor tarafından yazılı olarak belgelenmesi şartıyla),
Sigortalıya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi (çağrının kopyasının Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ya gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesinin alış tarihinden sonra olması kaydıyla),
Sigortalının, evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, sigortalının evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması (bu teminatın geçerli olması için sigortalının olayı gösteren, resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ya ibraz etmesi gerekmektedir),
Sigortalı tarafından, seyahatini iptal edeceği en kısa zamanda seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan Hdi, Neova, Gulf Sigorta sorumlu olmayacaktır.
Sorumlu seyahat acentesinin iade etmiş olduğu, Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ye bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutarı bu teminat ile ödenecek olan tazminat tutarından düşülecektir. Eğer bu seyahat poliçesi seyahat ile aynı anda alınmadıysa, bu teminat geçersiz olacaktır.
Aşağıda belirtilen durumlarda seyahatin iptali kapsanmayacaktır:
Estetik tedavileri, aşılanma, istekli olarak doğuma son vermek,
Psikolojik rahatsızlıklar,
Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri,
Salgın,
Pasaport, nüfus cüzdanı, vize, bilet ve aşı sertifikası eksikliği,
Doğum,
Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, var olduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz.
Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler;
Olayı gösteren belge (medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye, polis, sigorta Hdi, Neova, Gulf Sigorta raporu). Bu rapor üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir.
Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente tarafından sağlanan seyahat voucher’ının kopyası,
Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası.


Seyahatin Gecikmesi
Yurt dışı uçak seferinin gecikmesi sebebi ile ilk 4 saat muaf olması koşulu ile Hdi, Neova, Gulf Sigorta, limitler dahilinde, sigortalıya seferin geciktiği her saat başına ödeme yapacaktır.


Yurtdışında Nakit Avans
Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda, sigortalının ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar sigortalıya verilmeden önce sigortalının yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ya ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır. İlgili tutar 15 gün içinde Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ya geri ödenmelidir.


Hukuki Savunma Avansı
Sigortalının seyahati esnasında yaralanmasına veya hastalanmasına sebep olan olaylar nedeni ile, üçüncü şahıslara karşı açılan davalarda, Hdi, Neova, Gulf Sigorta avukat masraflarını tablodaki limitler dahilinde karşılayacaktır.
Avukatın seçimi ve temini sigortalı tarafından yapılır, Hdi, Neova, Gulf Sigorta sadece limitler dahilinde avukat masraflarını karşılar.


Pasaport veya Bilet Kaybı
Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından kart sahibine kaybolan veya çalınan kredi kartları, kimlik, pasaport veya seyahat dokümanlarının bulunması veya ikamesi için, yerel otorite ve kurumlarda izlenmesi gereken prosedür hakkında bilgi verilir. Sigortalıya bilet temini. vb ihtiyaçları için azami poliçede limitler dahilinde ödeme yapılır.
Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ya ibraz etmesi gereklidir.


Gecikme Nedeniyle Aktarma Yapılacak Uçuşun Kaçırılması
Tarifeli yurtdışı uçak seferi bir teknik problem, doğal afetler, hava koşulları veya resmi yetkililer tarafından mücbir sebep olarak belirtilen bir nedenden dolayı geç kalırsa ve orijinal bilette gösterilen (rezervasyonu kapalı olan) aktarma yapılacak 2. uçakla yolculuğa devam etmek mümkün olmazsa, orijinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla Hdi, Neova, Gulf Sigorta tarafından sigortalıya limit dahilinde ödeme yapacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.