Yangın sigortaları ürün ve teminat seçenekleri ile sinai rizikolarınız için kendi güvence paketinizi oluşturabilmekte, sinai tesisinize karşılaşabileceğiniz tüm riskler için istediğiniz teminatları istediğiniz limitler ile seçebilmektesiniz.
Konutlar için tasarlanmış yuvam poliçemiz ve ticari rizikolar için tasarlanmış İşimin paket poliçemiz, kapsamları ve içerikleri açısından size tam güvence sağlamakta olduğundan, yangın sigortaları ürün seçenekleri genel olarak sinai rizikolara hitap etmektedir. Bunun yanında, istendiğinde konut ve işyerleri için ihtiyaçlarınıza yönelik kendi paketinizi oluşturabilme seçeneği sunulmaktadır.


Yangın Sigortası

Ev ya da işyerleri için en büyük korkuların başında her şeyin bir çırpıda yanıp kül olması tehlikesi gelir. Hdi, Neova, GulfSigorta bu tehlikeye karşı Yangın Sigorta poliçesi ile evinizi veya işyerinizi yangına, yıldırıma ve infilaka karşı güvence altına almanızı sağlar. Bu teminatlara istendiğinde deprem, sel ve su baskını, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı gibi doğal afetlere karşı güvenceler de eklenebilir. Ayrıca yine isteğe bağlı olarak, dahili su basması, hava taşıtlarından parça düşmesi, kara taşıtları çarpması, hırsızlık, enkaz kaldırma masrafları, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm teminatları da satın alınabilir.

Dövize Endeksli ve Dövizli Poliçe
Yangın Sigortası Poliçesi’yle güvenceye aldığınız eviniz veya işyerinizin sigorta yaptırdığınız tarihteki değeri enflasyon karşısında hızla düşebilir. Hasar halinde bu değer kaybından zarar görmenizi önlemek için
Hdi, Neova, GulfSigorta, Dövize Endeksli ve Dövizli Poliçe’yi hizmete sokmuştur. Bu poliçeler ile sigorta ettirdiğiniz değer, o günkü döviz üzerinden hesaplanır. Böylece sigorta bedeliniz, yükselen döviz değerine uyum sağlar.

Enflasyon Klozlu Poliçe
Hdi, Neova, Gulf Sigorta’nın, sigortalı değerleri enflasyona karşı korumak amacıyla uyguladığı bir poliçe türü de Enflasyon Klozlu Poliçe’dir. Bu uygulamada bir önceki yılın enflasyon oranı göz önüne alınarak, muhtemel enflasyon karşısında sigorta bedelinin değerini koruması sağlanır.

Abonman Poliçeleri
İşletmelerin depolarında veya üretim sürecinde bulunan hammadde ve mamul maddeler hiçbir zaman aynı düzeyde kalmaz. Oysa stoklarını sigorta ettirmek isteyen işletmeciler genellikle poliçelerini bulunması muhtemel en yüksek miktar üzerinden düzenletirler. Bu yüzden depo mevcutları en az düzeydeyken de en yüksek primi ödemek zorunda kalırlar.
Hdi, Neova, Gulf bu hizmetiyle, gereksiz yere fazla prim ödeme yükünü ortadan kaldırıyor. Depo mevcudunuzun gerçek değeri üzerinden prim ödeyerek, hem stoklarınızı tam değeriyle güvenceye almış, hem de fazla prim ödememiş oluyorsunuz.

Kâr Kaybı Sigortası
İşletmenizin yangın veya ek teminatlar nedeniyle zarara uğraması sonucu faaliyetin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kârı ve devam eden sabit masrafları teminat altına alır.


Yangın Mali Sorumluluk Sigortası
Kiracı Sorumluluğu
Kiracısı olduğunuz binanın yangın ve ek teminatları nedeniyle hasara uğraması durumunda, mal sahibinin neden olduğunuz hasar ile ilgili tazminat taleplerini
Hdi, Neova, Gulf Sigorta, Kiracı Sorumluluk Teminatı ile karşılamaktadır.

Komşuluk Sorumluluğu
Evinizi yada işyerinizi yangına karşı
Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ ya sigorta ettirmekle, kendi güvencenizi garantiye almış oluyorsunuz. Ne var ki böyle bir olay meydana geldiğinde komşularınız da bir zarara uğradığı takdirde, onların uğrayacağı zarardan sizin sorumlu tutulacağınızı biliyor musunuz?
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Komşuluk Sorumluluğu poliçesi sizi küçük bir primle komşularınızın zararlarına karşı da güvenceye alıyor.

Mal Sahibi sorumluluğu
Mal Sahibinin kiralanan ve kullanılan binası sebebiyle doğacak hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.


Kira Kaybı Sigortası
İster mal sahibi olun ister kiracı,
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Kira Kaybı Poliçesi sizi de ilgilendirecektir. Oturulamayacak duruma gelen bir mülk için, kiracının peşin ödediği kira bedelini, mülkün kullanılamaz halde bulunduğu süre içinde karşılamaktadır. Kira Kaybı Poliçesi mal sahibi olan sigortalıya da, mülkünün bir hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı beklediği kirayı poliçe süresi içinde olmak kaydıyla ödemektedir.

  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.