Hdi, Neova, Gulf Sigorta Oto ürünleriyle aracınızı kullanırken içiniz rahat olsun; çünkü Hdi, Neova, Gulf Sigorta size ve sizinle birlikte yolculuk eden herkese yardım edebilecek esnek çözümler sunar.
Oto Sigortası paketlerimizde ihtiyaçlarınıza uygun teminatları bulabilir, aracınızı çarpma, devrilme, yanma, çalınma gibi tehlikeler sonucu meydana gelebilecek zararlara karşı güvence altına alabilirsiniz.

Acil durumlar için
HDI sigorta için 444 8 434

NEOVA sigorta için 444 1 636

GULF sigorta için 444 1 244

Oto Ürünlerimiz :
Trafik Sigortanızı Hdi, Neova, veya Gulf Sigorta’dan yaptırmayı unutmayın!

Trafik Sigortası ürünümüz, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası kapsamında bulunan zorunlu teminatları içerir. Poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına neden olunmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluk, zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altındadır.

Trafik ve kasko poliçesi birarada! TrafiKasko ile artık tek bir poliçede iki ürünün teminatlarına sahip olabilir, ödeme ve takip işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

TrafiKasko, Trafik Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Ferdi Kaza ve Yol Yardım hizmetlerinin yanı sıra Kasko Sigortası’nın da bütün teminatlarını içerir.
Ürünümüzde bulunan teminatlar

Kara Taşıtları Kasko Sigortası

Trafik Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Ferdi Kaza, Yol Yardım Ve Cam Yardım hizmetlerinin yanında Kasko Sigortası’nın bütün teminatları bulunmaktadır.
Aracınızın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması, gerek hareket, gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında, araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir.

Ek Teminatlar ve Özel Şartlar

TEMİNAT KONUSU VE KAPSAMI
Kasko sigortası ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen ve poliçede plaka, kullanım tarzı ve diğer detayları belirtilen taşıtlardan doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları ve poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında temin eder.
Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracın yanması,
Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
Kasko Sigortası Genel Şartları A.4 maddesinde belirtilen ek sözleşme ile teminat kapsamına d¢hil edilebilecek zararlardan, poliçe üzerinde belirtilmiş olanlar yine poliçe ve/veya eklerinde yazılı klozlar çerçevesinde teminata dahil edilmiştir.


BEYAN KLOZU
Hdi, Neova, Gulf Sigorta A.Ş, sigorta ettirenin beyanına dayanarak, poliçede yazılı sigorta konularını karşılarında gösterilen teminatlarla sınırlı olmak kaydıyla ekli genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı özel şartlar uyarınca ve belirtilen sigorta bedelleri ile teminat altına alır. Ayrıca istenildiği takdirde ilgili tüm genel şartlar “Elif sigorta acentesinden” adresinden temin edilebilir.


EKSPER ATAMA KLOZU
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişinin serbestçe eksper tayin etme hakkı vardır. Bu yönde talebin bulunması halinde atama, Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde teşkil edilen ”Eksper Atama ve Takip Merkezi” üzerinden yapılabilir. Sigorta eksperinin, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişi tarafından tayin edilmesi halinde eksper ücreti, tayin eden kişi tarafından ödenir.


ARAÇ KULLANIM TİPİ KLOZU
Kiralık araç (rent a car) (uzun/kısa süreli kiralama), taksi, dolmuş, hatlı araç, havaalanı aracı, sürücü kursu aracı, yarış araçları, test sürüşü amaçlı kullanılan araçlara ait tüm hasarlar poliçe teminatının dışındadır.


GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ
Kasko Sigortası Genel Şartlarının; A.4.2. maddesi hükmü aksine, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri ve Terör ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar ile A.4.3. maddesi hükmü aksine, Genel Şartların A.5.maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teminat altına alınmıştır.


SEL VE SU BASKINI KLOZU
Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.5 maddesi hükmü hilafına, sigortalı aracın sel ve su baskını nedeni ile maruz kalacağı hasarlar poliçe teminatı kapsamındadır.


DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ KLOZU
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.4 maddesinde belirtilen deprem ve yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelebilecek zararlar poliçe teminatı kapsamındadır.


SİGARA VE BENZERİ MADDE ZARARLARI KLOZU
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.6 maddesi hükmü hilafına taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.


ÇEKİLEN VEYA ÇEKTİRİLEN ARACA GELEN ZARARLAR KLOZU
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.7. maddesi hükmü hilafına, yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar teminat altına alınmıştır.


ARAÇ ÇALINMASI KLOZU
Kasko Sigortası Genel Şartları uyarınca sigortalı araç anahtarının kullanılmak suretiyle aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak zarar ve hasarlar poliçe teminatı dışındadır. Ancak, sigortalı araç anahtarının gasp yoluyla veya sigortalı ya da aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası sırasında bu mekanda, kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak, başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açarak, kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle ya da araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanarak veya aşma suretiyle girilerek ele geçirilmesi sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi poliçe teminatı kapsamına alınmıştır. Ayrıca sigortalı aracın, kanunen geçerli belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacıyla teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane ve benzeri işletmelerden ( bu işletmelerin fiillerinden sorumlu olduğu kişilerce ( sahibi, personeli vs. ) çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi hariç olmak üzere ) çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek zarar ve hasarlar, sigortalının sorumlular hakkında yasal soruşturma başlatmış olması koşulu ile poliçe teminatı kapsamındadır.


ENFLASYON KLOZU
Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Kasko Sigorta bedeli (Görüntü, ses ve İletişim cihazları ve tertibatı dahil) her ay için de TUİK tarafından ilan edilmiş olan TÜFE `ye göre hesaplanarak belirlenecektir. Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır. Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Sigorta başlangıç tarihinde aracın piyasa rayiç değerinin altında sigorta ettirildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.


KİŞİSEL EŞYA KLOZU
Sigortalı araçta bulunan sigortalı veya 1.derece yakınlarına (Anne, Baba, Eş ve Çocuk) ait kişisel eşyalar, araç ile birlikte olmak kaydıyla Kaza ve Yanma ile araçla birlikte veya münferiden Çalınma sonucu uğrayacağı zararlar, poliçe vadesi içerisinde Bir (1) kereye mahsus olmak üzere azami 1.000 TL`sına kadar poliçe teminatı kapsamındadır. Ancak, her türlü mücevher, nakit para, kredi kartı, hisse senedi, tahvil, çek, senet ve benzeri kıymetli evrak ile her türlü elektronik cihaz (Cep telefonu, diz üstü bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi v.b.) poliçe teminatı dışındadır.


ANAHTAR KAYBI/KİLİT VE ALARM DEĞİŞİKLİĞİ
Sigortalı araç anahtarının kaybolması veya çalınması halinde; araç güvenliğini sağlamak amacıyla anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizer sisteminin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları, poliçe vadesi içerisinde Bir (1) kereye mahsus olmak üzere azami 1.000.-TL ile sınırlı olmak kaydıyla, poliçe teminatı kapsamındadır.


HASAR İKAME İSTİSNASI KLOZU
Aracın herhangi bir hasara maruz kalması sonucunda, sigorta bedelinin ödenen tazminat miktarı kadar eksildiği durumlarda (Ses,görüntü ve iletişim cihazları hariç olmak üzere) sigortacı ek prim alma hakkını kullanmaksızın eksilen sigorta bedelini otomatik olarak hasar öncesi tutara yükseltmeyi kabul ve taahhüt eder.


HASARSIZLIK İNDİRİM KLOZU
Poliçenin vade sonunda ara verilmeksizin ve aynı süre için yenilenmesi ve poliçe dönemi içerisinde herhangi bir hasar olmaması halinde, sigortacı tarafından yenileme dönemindeki tarifesi üzerinden aşağıdaki indirimler uygulanır.
Yılın Sonunda %30
Yılın Sonunda %40
Yılın Sonunda %50
Yılın Sonunda %60


Trafik Kazası Tespit Tutanağı`na göre sigortalı araç sürücüsünün kusursuz bulunduğu ve şirketimizin %100 oranında rücu yapabildiği hasarlar ile bir kereye mahsus olmak üzere anlaşmalı cam servislerinde giderilen cam hasarları hasarsızlık indirimini etkilemeyecektir. Poliçe vadesi içerisinde birden fazla cam hasarı gerçekleşirse, bu hasarlar cam dışındaki hasarlar gibi değerlendirilir.
Poliçe vadesi içerisinde %100 rücu imkanı bulunmayan bir hasar veya anlaşmalı serviste giderilmiş olsa dahi ikinci cam hasarı durumunda yenileme poliçede hasarsızlık indirimi aşağıdaki şekilde uygulanır
Önceki poliçe Hasarsızlık indirimi oranı: Yenileme poliçe hasarsızlık indirimi oranı:
%0 %0
%30 %15
%40 %30
%50 %40


CAM HASARLARI KLOZU
Sigortalı araca ait münferit cam hasarları ile ses, müzik, görüntü, iletişim cihazları ve kişisel eşya hırsızlığı sırasında oluşan cam hasarlarında şirketimizin anlaşmalı cam servisleri dışında gerçekleştirilen onarımlarda 200 TL`den az olmamak kaydıyla cam hasar miktarının %30`oranında muafiyet uygulanır. Binek araçlarda kırılan camın yerine logosuz yerli cam takılması durumunda, değiştirilen yerli cam poliçe vadesi sonuna kadar 2 defa “sadece cam kırılması hasarlarına” karşı garanti altında olacaktır.


Hdi, Neova, Gulf YARDIM KLOZU
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Hizmet Merkezine müracaat etmek koşuluyla, “Araç Yardım, Kişisel Yardım ve Sosyal Yardım Hizmetleri” başlıkları altında, içeriği, şartları ve limitleri ekli Hdi, Neova, Gulf Sigorta Yardım Hizmetleri ve Şartları Kitapçığında belirtilen hizmetler sunulur. Hizmet içeriği ve şartları hakkında, lütfen yardım hizmetleri ve şartları kitapçığına bakınız.

Bu hizmetlerden yararlanmak için HDI sigorta için 444 8 434 numaralı telefondan Hdi, Sigorta Hizmet Merkezi aranmalıdır.

Bu hizmetlerden yararlanmak için NEOVA sigorta için 444 1 636 numaralı telefondan NEOVA, Sigorta Hizmet Merkezi aranmalıdır.

Bu hizmetlerden yararlanmak için GULF sigorta için 444 1 244 numaralı telefondan GULF, Sigorta Hizmet Merkezi aranmalıdır.

Hdi, Neova, Gulf MİNİ ONARIM KLOZU
Poliçe kapsamına, ekli “Mini Onarım Hizmeti kitapçığında” belirtilen limit ve şartlarla Mini Onarım Teminatı dahil edilmiştir. Bu teminat kapsamında giderilen hasarlar sonucu hasarsızlık indirimi etkilenmeyecektir. Bu teminat kapsamına giren küçük ölçekli hasarların giderilmesi için “Hasar Tespiti” yaptırmak üzere mini onarım servisine, kasko poliçesi ve kimlik ile birlikte poliçe süresi içerisinde başvurulması gerekmektedir. Mini onarım servislerine ait iletişim bilgileri, “yukarıda belirtilen telefon numarası aranarak” Hizmet Merkezinden veya “Elif sigorta acentesinden” web sitesinden öğrenilebilir.
Poliçede seçilmiş olması kaydıyla geçerli olan ek teminatlar;


YURT DIŞI TEMİNATI KLOZU
SES, GÖRÜNTÜ VE İLETİŞİM CİHAZLARI KLOZU
DİĞER AKSESUAR KLOZU
KIYMET KAZANMA TENZİLİ İSTİSNASI KLOZU
YENİ DEĞER KLOZU
TAŞINAN EMTİA KLOZU
KULLANIM VE GELİR KAYBI TEMİNATI KLOZU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.